Hvordan er Ryvingens venner organisert?

Båten eies av en stiftelse, som setter de økonomiske rammene, mens venneforeningen organiserer bruken av båten. Hver vår avholdes generalforsamling i Ryvingens Venner der nytt styre blir valgt, og felles sesongprogram bestemmes.

Klikk her for å se vedtekter for Ryvingens venner.

Inntekter hentes fra medlemmenes leie av båten, og medlemsavgiften. Foreningen har i dag ca 60 medlemmer. Ca 25% av medlemmene har fått ”skipper”-status.

No Comments! Be The First!

Leave a Reply