Styret i foreningen Ryvingens Venner sesongen 2012:

- Harald K. Ekelund (leder, booking, medlemsinfo)
- Pål Hanstensen (teknisk, dugnad)
- Aasumd Bunkholt (økonomi, medlemsregister)
- Sigrid Rønnevig
- Martin Brox (Venneturer)

Venneforeningen organiserer bruken av båten.

Styret i stiftelsen losskøyta Ryvingen av 1918