Medlemmer: Skippere

Medlemskontingent kr 300,- NB: Ny konto fra sesongen 2011: 1203 36 98648
Rettelser i medlemslisten bes sendt til: ryvingen@gmail.com

Brox, Martin
Byrudstuveien
2092 Minnesund
41604239 (m)
martinbrox@SLETT.DETTE.hotmail.com

Bunkholt, Aasmund
Høgskoleveien 22, 1430 Ås
90852818 (m)
aasmund.bunkholt@SLETT.DETTE.trefokus.no

Clausen, Trude
Kalvøysund, 4920 STAUBØ
37034886(p), 95233534 (m)
trude_c@SLETT.DETTE.hotmail.com

Ekelund, Harald K.
Øvre Berglia 7, 1353 Bærums Verk
22423030 (p), 48111586 (m)
he@SLETT.DETTE.human-factors.no

Fagerborg, Arvid
Draupnerveien 6, 1746 Skjeberg
92032006 (m)
arvid.fagerborg@SLETT.DETTE.itverket.no

Furseth, Ove
Viddav. 2, 1820 Spydeberg
69838968 (p), 93802505 (m)
ove_furseth@SLETT.DETTE.yahoo.com

Furseth, Tom
Teisenv. 3c, 0664 Oslo
91759208 (m)
tom@SLETT.DETTE.itverket.no

Gussgard, Gunnar
Vestbrenna 24, 1313 Vøyenenga
67138429 (p)
gunnar.gussgard@SLETT.DETTE.fagforbundet.no

Hanstensen, Pål Kinn
Prost Hallings vei 41b, 0666 Oslo
98200919 (m)
palhans1@SLETT.DETTE.hotmail.com

Holm, Jon
Spikerveien 22 A, 0485 Oslo
22154629 (p), 22856116 (a)
jonjon.holm@SLETT.DETTE.gmail.com

Holm, Leiv
Per Kvibergs g. 22, 0478 Oslo
22229371 (p), 32286714 (a), 94814492 (m)
Leiv.Holm@SLETT.DETTE.fmc.kos.no

Jakobsen, Viktor
Krusesgate5b, 0263 OSLO
91611009 (m)
viktorej@SLETT.DETTE.gmail.com

Lundquist, Lars
Nedre Bankegt. 24, 1771 Halden
41226924 (m)
lel@SLETT.DETTE.halden.net

Rye, Anders
Lyveien 1
0777 OSLO
97099678 (m)
anders.rye@SLETT.DETTE.c2i.net

Siebke, Hans Olav
Ånnerudstubben 1, 1383 Asker
66902099 (p)
hans-olav.siebke@SLETT.DETTE.dnv.com

Soløy, Vibeke Anette
John Colletts allé 35, 0852 Oslo
21447082 (p), 97587589 (m)
vibeke.soloy@SLETT.DETTE.medisin.uio.no

Spetalen, Aril
Torshovgata 10a, 0476 Oslo
22795365 (p)
cecaril@SLETT.DETTE.online.no

Sørlie, Stein
Kyrre Greppsgate 18, 0479 Oslo
22719321 (p), 22805672 (a), 92223090
stein.soerlie@SLETT.DETTE.orgdot.com

Saastad, Olav (æresmedlem)
Ringvn. 9B, 1472 Fjellhamar
67901809 (p), 47900136 (m)
olav@SLETT.DETTE.nextra.com

Torgersen, Lasse
Nordhagaveien 4b, 0491 Oslo
98263959 (m)
Lasse.Torgersen@SLETT.DETTE.hydro.com

Tveter, Thor
Bernt Knudsens vei 44d , 1152 Oslo
92824121 (m), 22613966 (p)
tt@SLETT.DETTE.wj.no

Wold, Jan Henrik
Ole Vigs gate 13, 0366 Oslo
99236874 (m)
j.h.wold@SLETT.DETTE.fys.uio.no

Medlemmer: Venner

Vil du blogge?