Verneverdig skip og økonomisk støtte i 2011

Riksantikvaren har innvilget Ryvingen status som “verneverdig skip”! Stiftelsen har også fått tilsagn om støtte fra Uni-stiftelsen. Sammen med tidligere støtte fra Kulturminnefondet (2010), og en meget solid dugnadsinnsats planlegges det endelig en renovering av dekk og utskiftning av motor fra februar 2012.