Verneverdig skip og økonomisk støtte i 2011

Riksantikvaren har innvilget Ryvingen status som “verneverdig skip”! Stiftelsen har også fått tilsagn om støtte fra Uni-stiftelsen. Sammen med tidligere støtte fra Kulturminnefondet (2010), og en meget solid dugnadsinnsats planlegges det endelig en renovering av dekk og utskiftning av motor fra februar 2012.

No Comments! Be The First!

Leave a Reply