Medlemmer: Venner

Medlemskontingent kr 300,- Konto: 9713.24.85074
Rettelser til medlemslisten bes sendt til: ryvingen@gmail.com

Bakke,  Ann Karin
Høgåsvn 125, 3140 Nøtterøy
33384891 (p), 46447058 (m)
annkbakk@broadpark.no

Berg, Torhild
Heimdalsgt. 28, 0561 Oslo
22199634 (p)
torhildb@SLETT.DETTE.student.sv.uio.no

Bjørgeengen, Jarle
Vilbergv. 11b, 0687 Oslo
22275783 (p), 97057812
jarle@SLETT.DETTE.bjorgeengen.net

Ekelund, Harald K.
Øvre Berglia 7, 1353 Bærums Verk
22423030 (p), 48111586 (m)
he@SLETT.DETTE.human-factors.no

Eriksen, Jon
Løkka 12, 2016 Frogner
63806484 (a)
Jon.Eriksen@SLETT.DETTE.ife.no

Fensbekk, Sverre
Hammerveien 2, 1605 Fredrikstad
69316327 (p), 97089053 (m)
svf@SLETT.DETTE.interconsult.com

Groth, Allon
Odins g 31B, 0260 Oslo
22440858 (p), 40825868 (m)
allon.groth@SLETT.DETTE.stortinget.no

Henriksen, Ellen K.
Jutulveien 9, 0852 Oslo
22691357 (p), 22857886 (a)
ekarolin@SLETT.DETTE.fys.uio.no

Huss, Petra
Bragesvei 6, 1412 Sofienmyr
66804679 (p), 95739498 (m)
petra_huss@SLETT.DETTE.hotmail.com

Indahl, Ragni
Liaveien 16a, 0587 Oslo
ragni.indahl@SLETT.DETTE.skk.uio.no

Leopolder, Hans Georg
Østerlisvingen 9, 1153 Oslo
23382787 (p), 93656265 (m), 22247215 (a)
hans-georg.leopolder@SLETT.DETTE.krd.dep.no

Munthe, Vegard
Sars gate 36, 0562 Oslo
47860883 (m)
vegard@SLETT.DETTE.fair.no

Møllegaard, Eskil
Schouterrassen 15, 0573 Oslo
93409109 (m)
eskilmo@SLETT.DETTEhotmail.com

Nordberg, Yngvar
Universitetsgt. 16d, 0164 Oslo
22990504 (p), 91606961 (m)
yngvar.nordberg@SLETT.DETTE.gyldendal.no

Olsen, Elisabeth Fossli
Vålerenggata 60b, 0658 Oslo
99165736 (m), 22358025 (a)
elisabeth@SLETT.DETTE.kudi.net

Rypestøl, Marianne
Grenseveien 30b, 0571 Oslo
22870991 (p), 95210584 (m)
marianne.rypestol@SLETT.DETTE.nordtvet.vgs.oslo.no

Rønning, Herman
Breidablikkveien 23, 3133 Duken
33383187 (p), 95207760 (m)
havetskonge@SLETT.DETTE.hotmail.com

Sandbakken, Tor Matti
Kingosgt. 3, 0457 Oslo
22353070 (p), 22993487 (a), 92050751 (m)
karmatti@SLETT.DETTE.c2i.net

Schnitler, Henning R.
Dælenenggt. 40, inng. 5 0567 Oslo
22384413 (p)

Schuster, Astrid Heese
Veumvn. 46, 1613 Fredrikstad
69391411 (p), 69340611 (a)
astridheese@SLETT.DETTE.hotmail.com

Skeie, Laila
Skjervenveien 1c, 1415 Oppegård
66821075 (p), 93685106 (m)
lailaskeie@SLETT.DETTE.hotmail.com

Sørnes, Anders Rasmus
Jutulveien 9, 0852 Oslo
22691357 (p), 22958147 (a), 44124092 (m)
Anders.Sornes@SLETT.DETTE.med.ge.com

Torgersen, Lasse
Betzy Kjelsbergs v. 28a, 0486 Oslo
22501592 (p)
lasse.torgersen@SLETT.DETTE.econ.no

Wadenpohl, Anke
Bjerregaards g 29K, 0172 Oslo
23328001 (p), 97506330 (m)
ankei@SLETT.DETTE.broadpark.no

Aarbakke, Jon H.
Kløftaveien 29, 1352 Kolsås
67153086 (p)
jha@SLETT.DETTE.computas.no

ARBEIDSUTVALGET 2004
Jon Holm (generalsekretær)
Trude Clausen (leder for teknisk utvalg)
Ragni Indahl (økonomiansvarlig)
Stein Sørlie (webansvarlig)
Thor Tveter (for Stiftelsen Ryvingen)

Gamle bilder

Slipparbeid ble utsatt til i kveld

Archives

Teknisk

1966-1996

1953-1965

« Previous PageNext Page »