Styret i stiftelsen losskøyta Ryvingen av 1918

- Leiv Holm (leder)
- Ove Furseth
- Stein Sørlie

Båten eies av stiftelsen. Stiftelsen setter de økonomiske rammene og utøver eieransvaret.

No Comments! Be The First!

Leave a Reply