Stiftelsen Ryvingen

Venneforeningen Ryvingen er som tidligere beskrevet noe annet enn stiftelsen, som eier båten. Stiftelsen Ryvingen av 1918 ble etablert 28. februar 1996. I stiftelsens vedtekter heter det at ”Stiftelsen Ryvingen er en ideell stiftelse med formål å drive og vedlikeholde losskøyta LDTL Ryvingen. Ryvingen er bygget som losbåt og var i tjenesete til 1966, da hun ble gitt til 1. Sinsen sjøspeidergruppe. I 1995 blir sjøspeidergruppen oppløst. Eierskapet på båten ligger da på en privat stiftelse, og båten tilbys Speiderforbundet for pålydende gjeld.

Speiderforbudet har hatt dårlig erfaring med båten ”Havbrått” som de til slutt må kondemnere og takker derfor nei til tilbudet. Noen av oss som har vært brukere av Ryvingen over mange år danner da Stiftelsen Ryvingen av 1918 og kjøper båten for pålydende gjeld, 350 000kr. Visjonen er å danne en større brukergruppe som sammen kan bære utgifter og holde båten vedlike. På sikt en ressursgruppe som vil gjøre det mulig å realisere artige prosjekter som er større enn oss selv. Vi har også visjoner om å leie båten ut til ungdomsaktivitet, men erfaringen har fortalt oss at drift av Ryvingen og ”speiderdrift” bør komme fra forskjellige ressursgrupper. Stiftelsen Ryvingen skal drive båt.

En annen erfaring fra tidligere drift er at daglig bruk og båtøkonomi med fordel kan være skilt. Venner og bekjennte blir mobilisert – mange har allerede vært på tur med Ryvingen flere sommere – og blir organisert i foreningen Ryvingens Venner. Driften organiseres slik at alle betaler for bruk og på den måten går økonomien rundt. Bruken av båten blir organisert i venneforeningen, mens Stiftelsen setter de økonomiske rammene

No Comments! Be The First!

Leave a Reply